Vydání 8/2011 - 2011

Vydání bylo zpracováno 20. - 23. 4. 2011. Vytvořily: hl. redaktor Martin Vacek 9. třída

                                                                           Pavel Filip 8. třída

                                                                           Ondřej Dvořák 7. třída

                                                                           David Vošický 7. třída

                                                                           Adam Borek 7. třída

                                                                           Jiří Nenáhlo 7. třída

Nahlédnout do časopisu můžete ve složce časopisy.