Vydání 1/2010 - 2011

Vydání bylo zpracováno 29. 9. 2010. Vytvořili: Hl. redaktor Martin Vacek 9. třída

                                                                  Zdeněk Kubík 8. třída

Nahlédnout do časopisu můžete ve složce časopisy.